night-gown

chuyện bài xích

Thực ra trong một mối quan hệ, có những khi đối phương có thể làm ta đau, làm ta buồn, có thể bài xích với con người ta, ấy là khi đối phương bộc lộ một phần khác trong mình. Điều duy nhất ta cần làm là xem tình yêu của mình nhiều bao nhiêu.