story of my life

đây là những story tôi đăng ở chế độ bạn thân trên instagram trước kia, thi thoảng lại cập nhật, khi nào những thứ “hiện tại” trở thành “quá khứ” và một chuyện tưởng phức tạp và nghiêm trọng trở nên nhỏ lại bởi tôi dần lớn lên.

những tấm ảnh ở dưới không được sắp xếp theo một thứ tự nào cả, hoàn toàn là do ngẫu nhiên của lỗi kĩ thuật. nhưng thế lại hay, tôi rất đề xuất các bạn lướt một vài cái rồi chọn một ảnh các bạn thấy thích để đọc, giống như cách chọn một lá bài cho ngày mới, hoàn toàn tình cờ, hoặc là hoàn toàn dẫn dắt bởi duyên số, tuỳ thuộc vào niềm tin của bạn.

chúc bạn xem vui.