night-gown

về chuyện người bạn và cách chúng ta dùng sai chữ “bạn”

Mình không mấy khi làm bạn với những người học cùng lớp. Về cơ bản, mình thấy người Việt phiến diện khi dùng từ “bạn cùng lớp” để chỉ những người được ném vào cùng một căn phòng học, hưởng cùng một chế độ và chất lượng giáo dục với mình. Bởi lẽ chúng mình cùng vào đó chỉ vì những người làm công tác giáo dục đánh giá năng lực của chúng mình là ngang nhau và coi rằng đó là hợp lí để chúng mình hưởng chung một sự dạy dỗ chứ chẳng ai xét chúng mình vào vì tính cách và sở thích cả. Việc trở thành bạn bao gồm nhiều khía cạnh hơn là năng lực. Dùng như người nói tiếng Anh ấy, chỉ là “classmate” thôi, chứ không phải “classfriend”.

Đó là một chuyện, còn có một chuyện khác ấy là chức năng kết bạn trên facebook. Mình thấy thay vì có danh sách “bạn” và danh sách “bạn thân”, facebook nên sửa thành danh sách “những người có quen biết” và danh sách “bạn”. Vì bây giờ người ta có khi chẳng biết mặt nhau cứ add nhau ầm ầm, friendlist dễ đến ngàn người mà có những người còn chẳng nói chuyện câu nào, thế thì không làm bạn được.

Mình có khoảng hai chục người bạn, có bao nhiêu mình add hết facebook bấy nhiêu và chỉ thiếu một người thôi. Lúc mình unfriend cũng áp lực dữ dội lắm, tại sợ khi nhìn mặt nhau họ lại hỏi tại sao lại xóa hết bạn bè đi rồi, đến lúc đấy chẳng lẽ lại bảo “Tao với mày chưa là bạn đâu, tao làm gì đã nói chuyện được với mày lâu hơn một tiếng chứ chưa kể nói với nhau những chuyện hệ trọng.” ư ? Mình không tưởng tượng được người ta sẽ thế nào. Nhưng mình đúng là ích kỉ từ đầu chí cuối, bản thân mình mà không thoải mái với chính cái nhà, cái nhật kí của mình thì chắc mình chết mất. Vậy nên cứ unfriend và hi vọng do có quá nhiều người trong friendlist nên họ sẽ không nhớ tới mình.

Chỉnh sửa : viết xong lâu nhìn lại xung quanh mới nhớ ra, mình có nhiều bạn hơn mình tưởng. Còn Bieksue, Suchov, I.Mocald, Osnovni, Dellana, Sona và người bạn mới kết thân chiều nay là Pimusu. Có lẽ mình sẽ để những người bạn ấy vào nhật kí của mình, trong tương lai.

Comments Off on về chuyện người bạn và cách chúng ta dùng sai chữ “bạn”