night-gown

chiều sự xàm xí cho hết chiều

mình là con gái, tên mình còn có chữ diệu, và mình có mười hoa tay. ba điều trên khiến mình mê mẩn mấy vụ thủ công tỉ mẩn tinh tế. trong đó có thêu.

và cũng như làm bánh, vẽ tranh, mình chỉ xem người ta thêu trên mạng chứ chẳng bao giờ thử làm. vì ngại người ta nói thế kỉ hai mốt rồi còn thêu, trông như thế thì làm gì biết thêu, học thêu để ra dáng với ai, rồi thấy đồ nghề cũng không rẻ, nên mình không bao giờ nghĩ mình sẽ làm.
nhưng rồi mình vẽ lên áo, và mình nhận ra thứ mực mình dùng để vẽ sẽ phai đi, nên mình lấy chỉ để thêu vì mình thấy làm vậy cũng được. mình lấy kim khâu và chỉ khâu thôi, và mình xem lại mấy video người ta dạy. và mình làm. mình đã chọn cách làm dễ nhất, mình cũng chỉ thêu viền thôi. nhưng mà nó ra cũng xinh lắm.

nên kết luận là muốn làm thì làm thôi, chọn thứ dễ nhất mà làm, rồi không có đồ nghề thì xem xem thay thế được không, vậy thôi. nah, giờ mình làm nốt đây.