night-gown

câu hỏi của anh

mỗi lần có nhiều suy nghĩ, vào thấy anh facebook hỏi “Trang ơi, bạn đang nghĩ gì ?” lại thấy áp lực. bảo mình không nghĩ gì thì chẳng hóa ra dối lòng nhau quá !

nhưng đúng là ngồn ngộn suy nghĩ ấy, toàn những suy nghĩ vu vơ mà không tên thì biết trả lời sao đây ?