night-gown

và em đếch cần gì nhiều ngoài mèo (máy)

nếu em được du hành thời gian, em sẽ chọn đi về quá khứ. vì thay đổi được quá khứ là thay đổi được hiện tại và thay đổi được tương lai.

em sẽ quay về thời điểm khi em hình thành nhân cách và đấm vào mặt em cho chảy máu mồm vì em thấy máu mồm đỡ xấu hơn máu mũi rồi nói rằng : "mày thấy tao đáng ghét không ? mày có hai lựa chọn, hoặc là hãy yêu thương thật nhiều, trở nên tử tế và điềm tĩnh, hoặc là mày sẽ ghét mày như mày đang ghét tao."

hay thực tế hơn cho thời điểm này, em sẽ trở về khoảng một tháng trước và làm bài tập hè.

Comments Off on và em đếch cần gì nhiều ngoài mèo (máy)