night-gown

đêm đen gọi ai

Tiếng người đàn bà gọi ai đó giữa đêm

Tiếng lòng lộn xộn gọi an yên mỗi ngày

Chu du khắp trái tim mình thử hỏi đến cuối cùng, đâu là nơi mình thuộc về ?