night-gown

tiền và hạnh phúc

Đang nghĩ con người có nhiều cái thú, thú của mình là uống trà sữa và ngồi chép văn hay thơ đẹp vào sổ tay, đi đâu xa nhà hay lạc vào giữa thế giới đáng sợ thì lôi ra đọc. Văn đã hay mà còn thấy thứ chữ thư thái của chính mình một chiều nọ thì nhẹ nhõm phải biết.

Nhưng để chép thì phải có bút tốt và giấy tốt, bởi như thế thì cái thú vị khi ngòi bút lướt trên tờ giấy để lại những kí tự sẽ khô lại sau vài giây và ở mãi trên nền trắng kẻ đen mới được nổi bật, chỉ cần đưa tay viết thôi lòng đã thấy sung sướng. Chứ mà cầm cái bút rởm lia được mấy nét đã muốn văng tục chửi thề đcmtml nào bán bút rồi.

Thế nên kết luận là tiền mua được hạnh phúc nhé. Thấy đời nó chán chết chưa ?