sáng tác

nếu em là nghệ sĩ

nghệ sĩ cần tĩnh mịch trong cô đơn
nhưng cô đơn có ai muốn trầm mình
người nghệ sĩ suy tính có đánh đổi
bạn tri kỉ với nghệ thuật hay không

chẳng biết nói là may hay là rủi
có người đưa nghệ sĩ một bàn tay
nghệ sĩ cản bản thân “đừng cảm động”
mà trong lòng vì tình thương, rưng rưng…