sáng tác

qua khung cửa thì thầm Francis bảo

Yêu thương ai đậm sâu đến thế nào
Rồi lời chào cũng sẽ phải dành trao

Francisdoox ra đi rồi, sẽ buồn vì em lắm đây.
Chẳng biết bao giờ thì Wilkes Lovegood sẽ…
Có lẽ nên thương Wilkes nhiều nhiều hơn
Có lẽ nên chiều Wilkes nhiều nhiều hơn
Có lẽ nên hiểu Wilkes nhiều nhiều hơn
Có lẽ nên ôm Wilkes nhiều nhiều hơn

Vì ai biết vị thần duy nhất muốn gì.

Comments Off on qua khung cửa thì thầm Francis bảo