night-gown

chuyện mối quan hệ

Có những mối quan hệ càng giữ gần gũi thì càng tai hại nhưng mỗi khi gắng xa lại không kìm được lòng mà nhung nhớ, để rồi khi gặp lại còn thân thiết hơn nữa, đem lại nhiều hậu quả hơn nữa.

Giống như cô bé béo bụng và cơm trắng.
Giống như cô bé bị nấm mèo và con mèo lây nấm cho cô ấy.
Giống như cô bé mơ mộng và phim Hàn Quốc.

Những lúc như thế, có lẽ nên đều đặn mỗi ngày gần gũi một chút đủ để không nhớ nhung nhưng cũng đủ để không gây tai hại. Rất khó, nhưng cố gắng được.

Comments Off on chuyện mối quan hệ